Informācija

Nodokļi un obligātie maksājumi

Maksājumi arodbiedrībai
Kā pašnodarbināta persona, Jūs automātiski kļūstat par Ekonomikas kameras (Wirtschaftskammer WKO)  biedru. Ekonomikas kamera pašnodarbinātajiem rēķinus izsūta reizi gadā neskatoties uz faktiski nostrādātajiem mēnešiem. Gada iemaksa ap 80 eiro.


Maksājumi aģentūrai
Aģentūrai jāmaksā 20 Eiro par katru nostrādāto mēnesi. Naudu var maksāt ar pārskaitījumu vai atdot personīgi aģentūras pārstāvim. 

Ienākumu nodoklis
Ienākumu nodoklis jāmaksā tādos gadījumos, ja kalendārā gada PEĻŅA pārsniedz 11 000 €.
Šajā procesā mēs Jums labprāt sniegsim palīdzību.


Sociālā apdrošināšana
Sociālo apdrošināšanu maksā ģimenes. Tajā ietilpst veselības, sociālā  un pensijas apdrošināšana. Minimālā apdrošināšanas summa sastāda 141,12 eiro mēnesī.


Tāpat, strādājot Austrijā Jums ir tiesības saņemt Bērnu un ģimenes pabalstu Latvijā dzīvojošajiem bērniem (kuri vēl mācās, kā arī paši vēl nepelna, līdz 23 gadu vecumam).

Strādājot ilgāk par 3 mēnešiem (neizrakstoties dzīvesvietā), ir jākārto uzturēšanās pagarinājums Eiropas Savienības pilsoņiem = Anmeldebescheinigung.