Algas un Izmaksas

Mēnešalga Betreuerin Ceļa izdevumi
Viens aprūpējamais EUR 1950
Viens aprūpējamais un ģimenes locekļi * EUR 2000
Divi aprūpējamie EUR no 2200
* aprūpējot vienu cilvēku, mājā, kur dzīvo arī aprūpējamā ģimenes locekļi, kuriem jāgatavo ēst un jāmazgā, jāgludina veļa
Izmaksas
Ceļš turp ** ap EUR 130
Nostrādātā mēneša maksa aģentūrai *** EUR 20
Gada maksa WKO EUR 80
 SVA  EUR 182 -maksā ģimene
informācija par nodokļiem un citiem maksajumiem

** ar lidmašīnu vai autobusu līdz Vīnei, tālāk ar vilcienu vai autobusu līdz darbavietai tuvākajai stacijai – šeit Jūs sagaidīs aģentūra vai arī darba devējs

*** jānorēķinās uzreiz vai pirmajā mēnesī pēc algas saņemšanas