Algas un Izmaksas

Mēnešalga Betreuerin Ceļa izdevumi
Viens aprūpējamais EUR 2000
Viens aprūpējamais un ģimenes locekļi * EUR 2200
Divi aprūpējamie EUR 2400
* aprūpējot vienu cilvēku, mājā, kur dzīvo arī aprūpējamā ģimenes locekļi, kuriem jāgatavo ēst un jāmazgā, jāgludina veļa
Izmaksas
Ceļš turp ** ap EUR 120
Nostrādātā mēneša maksa aģentūrai *** EUR 50
Gada maksa WKO EUR 80
 SVA  EUR 182 -maksā ģimene
informācija par nodokļiem un citiem maksajumiem

** ar lidmašīnu vai autobusu līdz Vīnei, tālāk ar vilcienu vai autobusu līdz darbavietai tuvākajai stacijai – šeit Jūs sagaidīs aģentūra vai arī darba devējs

*** jānorēķinās uzreiz vai pirmajā mēnesī pēc algas saņemšanas