Algas un Izmaksas

Mēnešalga Bez diploma Ar medmāsas palīga diplomu Ar medmāsas diplomu Ceļa izdevumi
Viens aprūpējamais EUR 1750+50 EUR 1750 +50 EUR 1850 + EUR 50
Viens aprūpējamais un ģimenes locekļi * EUR 1850+50 EUR 1850 +50 EUR 1850 + EUR 50
Divi aprūpējamie EUR 1950+50 EUR 1950 + 50 EUR 1950 + EUR 50
 EUR 50 – ceļa nauda mēnesī
* aprūpējot vienu cilvēku, mājā, kur dzīvo arī aprūpējamā ģimenes locekļi, kuriem jāgatavo ēst un jāmazgā, jāgludina veļa
Izmaksas
Ceļš turp ** ap EUR 130
Nostrādātā mēneša maksa aģentūrai *** EUR 20
Gada maksa WKO EUR 80
 SVA  EUR 182 -maksā ģimene
informācija par nodokļiem un citiem maksajumiem

** ar lidmašīnu vai autobusu līdz Vīnei, tālāk ar vilcienu vai autobusu līdz darbavietai tuvākajai stacijai – šeit Jūs sagaidīs aģentūra vai arī darba devējs

*** jānorēķinās uzreiz vai pirmajā mēnesī pēc algas saņemšanas