Algas un Izmaksas

Mēnešalga Bez diploma Ar medmāsas palīga diplomu Ar medmāsas diplomu Ceļa izdevumi
Viens aprūpējamais EUR 1450+50 EUR 1550+50 EUR 1650+50 + EUR 50
Viens aprūpējamais un ģimenes locekļi * EUR 1550+50 EUR 1650+50 EUR 1750+50 + EUR 50
Divi aprūpējamie EUR 1650+50 EUR 1750+50 EUR 1850+50 + EUR 50
 EUR 50 – ceļa nauda mēnesī
* aprūpējot vienu cilvēku, mājā, kur dzīvo arī aprūpējamā ģimenes locekļi, kuriem jāgatavo ēst un jāmazgā, jāgludina veļa
Izmaksas
Ceļš turp ** ap EUR 130
Gada maksa aģentūrai *** EUR 180
Gada maksa arodbiedrībai ap  EUR 80
 

informācija par nodokļiem un citiem maksajumiem

** ar lidmašīnu vai autobusu līdz Vīnei, tālāk ar vilcienu vai autobusu līdz darbavietai tuvākajai stacijai – šeit Jūs sagaidīs aģentūra vai arī darba devējs

*** jānorēķinās uzreiz vai pirmajā mēnesī pēc algas saņemšanas